Kulatý stůl Sítě MC 29.4.2015 s Libereckým krajem

Autor: <info(at)annolk.cz>, Téma: Akce členů, Vydáno dne: 15. 05. 2015

U kulatého stoluV prostorách krajského úřadu proběhl kulatý stůl (KS) za účasti radního LK RNDr. Víta Příkaského a zástupců dalších odborů krajského úřadu k tématice prorodinné politiky, dosavadní i budoucí práce Sítě mateřských a rodinných center, k potřebě společné prorodinné strategie či koncepce kroků i nástrojů, ale i personálního posílení komunikace neziskového sektoru a kraje v těchto problematikách.
Ca 20 osob přítomných na KS během 150 minut jednání jednak představilo svou práci, ale i poznatky a postřehy, využitelné zejména krajem a krajským úřadem k tomu, aby zdravé rodiny a služby pro ně či jejich aktivity byly základem dobré praxe i  prevence v Libereckém kraji.  Nástroje i dosah této koncepce - pokud neskončí jen v šuplíkách úřadu - by měly ušetřit i prostředky vkládané do řešení krizových či problémových kapitol sociálních služeb v kraji a odlehčí i poradenským a kontaktním centrům, které problémy různých kategorií s občany i dětmi a rodinami Libereckého kraje řeší. Síť MC a jednotlivé neziskovky - mateřská a rodiná centra v LK (celkem 20 subjektů) jsou významnou skupinou členských organizací ANNOLK a zpracování společné koncepce prorodinné politiky + personální i finanční posílení komunikace a programů pro podporu zdravých rodin a jejich členů v celé škále jejich potřeb i aktivit společensky a vzájemně prospěšných rozhodně posílí i celý neziskový sektor kraje, stejně jako rozvoj kvalitní občanské společnosti, občanské angažovanosti a šíření příkladů dobré praxe, ale i metod (sebe)hodnocení i prezentace práce neziskovek pro veřejnost a další témata, přesahující rámec rodin či mateřských center.
Jsem velmi ráda, že jsem se tohoto KS za ANNOLK mohla zúčastnit a doufám, že vyslaní zástupci ostatních odborů kraje přenesou zaznělé informace i svým radním a že tato problematika bude řešena všemi dotčenými resorty kraje koordinovaně a s dostatečnou prioritou i pozorností, kterou si určitě zaslouží. Zdravé a spokojené rodiny (a všichni jejich členové, tedy všechny generační kategorie i osoby) jsou nejlepšími klienty i účastníky kreativních aktivit neziskovek v kraji a setkávání s nimi je nesmírně obohacující i inspirující v různých rovinách naší práce i života.
Květa Morávková, předsedkyně ANNOLK, tel. 777 171 876
Tisková zpráva (pdf)