26.5.2015 Workshop k Dobrovolnictví a občanské angažovanosti - Venkovský prostor o.p.s.

Autor: <info(at)annolk.cz>, Téma: Akce členů, Vydáno dne: 13. 05. 2015

Dobrý den,

dovoluji si pozvat všechny zástupce příspěvkových, nestátních neziskových i dalších organizací, stejně jako zástupce veřejné správy obcí a měst Euroregionu Nisa na workshop, který se bude zabývat tématem dobrovolnictví a občanské angažovanosti zejména s ohledem na specifika jejich uskutečňování a podpory. Řešenými tématy bude nejen legislativní rámce dobrovolnictví a možnosti jeho podpory v novém dotačním období, ale také efektivní způsoby podpory občanské angažovanosti a její provázání s potřebami obcí a měst.

Workshop se bude konat dne 26. 5. 2015 od 13:00 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje a je podpořen Saským zemským kuratoriem Venkovský prostor. V návaznosti tuto akci je plánováno propojení zainteresovaných organizací a jejich společné setkání za účelem navázání přeshraniční spolupráce a rozvoje projektů se saskými kolegy.

Přihlášku na workshop zasílejte do 21.5.2015 na adresu info@venkovskyprostor.cz. Více informací i koncept programu naleznete v přiložené pozvánce (pdf) .

Těším se na setkání a jsem s pozdravem

Jan Tandler
výkonný ředitel
Venkovský prostor o.p.s.