Konference 19.3.2014 a 26.3.2014

Autor: <info(at)annolk.cz>, Téma: Akce ANNOLK, Vydáno dne: 19. 03. 2014

KonferenceVážení a milí, zveme Vás srdečně na od ledna avízované konference nestátních neziskových organizací (NNO) Libereckého kraje.
Program jsme nakonec po dohodě s Libereckým krajem rozdělili do dvou termínů - 19.3. 2014 odpolední konference - hlavně o partnerství a spolupráci neziskového sektoru a ANNOLK s Libereckým krajem a celodenní konfernci následnou - 26.3.2014 (od ca 10 do 16.30 hodin) s grantovou a projektovou tématikou a dalším aktuálním programem, na kterém můžete svým aktivním vystoupením v programu také spolupracovat.Předem děkujeme, přepošlete-li pozvánky dále do Vašich členských řad i do dalších spolupracujícíh organizací s Vámi, aby se o těchto konferencích měli šanci dozvědět i lidé z místních a maličkých neziskovek, které se dosud moc do dění a setkávání nazapojovali.
Naše kontakty obsahují jen ca 300 neziskovek kraje, ale existuje jich 10 x více, mnohé mají své krajské či okresní sítě, rady, výbory ... od včelařů, zahrádkářů, hasičů, sportovních klubů a oddílů, přes mateřská a komunitní či poradenská centra až po nadační fondy, charitativní a církevní subjekty atd.

Věříme, že možnost setkání a sdílení užitečných informací a zkušeností oceníte Vy jednak z dobrovolnických spolků a sdružení, ale i z profesionálních subjektů s desítkami zaměstnanců, abychom se společně zabývali aktuálními možnostmi spolupráce, vyměnili si zkušenosti z dobré i problematické praxe našeho sektoru a hlavně využili možnosti konečně navázat dlouhodobé partnerství s krajskou veřejnou správou a samosprávou a využili tak i zkušenosti našich kolegů z jiných krajů v posílení stability a fungování funkčních a potřebných neziskovek v kraji.

Program 26.3.2014 je zatím jen v pracovní podobě, velmi uvítáme, pokud ho ve spolupráci s Vámi a s využitím Vašich prezentací o projektech či plánovaných aktivitách, akcích, naplníme.  Zvažujeme, zda 26.3. nezačít již v 9.00 a tím získat ještě další prostor pro prezentaci jednak odborů kraje a druhak Vás neziskovek, převýší-li počet přihlášených vystoupení (5-15 minut max.) nyní stanověný časový rámec od 10,30 - do ca 14.30 hodin.

Obě konference budou  mít zvukový zaznam, který rádi poskytneme, pokud byste se některé části programu nemohli zúčastnit, tedy vyslat zástupce za Vaši organizaci.

Předem děkujeme za včasné přihlášení i za Vaše referáty do programu, zejména konference 26.3. - viz přílohy
Materiály pro účastníky konference z Vašich organizací jsou vítány, prostor na jejich výměnu či vystavení bude hned ráno - do zahájení konference, případně v přestávkách programu.

    Příloha   Příloha